2019-12-13 10:20:23 O 【原创】醉寺奇石...开心取乐...陆续上图... ↑42 ↓0
奇石是自然物...和人没有关系...人在吃饱了撑的不行的时候...捡起一块石头...觉得和自身某些地方有了对应...于是...就将这件石头命为“奇”石...实则 ... 未完
2019-09-20 14:08:07 O 【原创】好吧...活过来了...应该笑...也应该写下来 ↑161 ↓0
就把过程写写...还有自己的一点认识... 分段写...一件事写一段...流水账...这样不乱... 手机响时...我还趴在床上睡觉...伸手抓过来...触摸到 ... 未完
2019-01-26 10:01:47 O 【原创】《磉盘》.醉寺卅六式之磉盘2019贺岁石茶盘 ↑50 ↓0
磉盘是柱础的俗称...磉是采桑的垫脚石...柱脚下垫的石墩也叫磉盘... 追溯至五六千年...陕西陕县庙底沟仰韶文化遗址遗留了许多柱洞...下面还垫有防止柱子下 ... 未完
2014-12-31 11:25:39 O 《华阳》...为河友们2015贺岁... ↑62 ↓0
贺岁好像都是阴历吧...没细想过...明天就是新年了...也是又一新的年头...值得贺贺... 河友们...左的右的中的都有...年轻的时候我也不习惯以左右论 ... 未完
2014-07-13 23:05:36 O 【原创】《空山》 ↑15 ↓0
石总是给人一种定力...水呢?活力... 王维《山居秋暝》 空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇, ... 未完
2014-02-05 21:48:43 O 《赤壁》... ↑37 ↓0
苏轼 念奴娇-赤壁怀古 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。 故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。 江山如画,一时多少豪 ... 未完
2014-01-20 09:25:38 O 两本书...一本黄...一本黑... ↑53 ↓0
几年没有好好看过书了...书还在老房子里...没搬过来...工作室只有几本分省公路图册...能看...看书和行路是一样的...唉...有空时把书搬过来...做个 ... 未完
2014-01-13 05:10:44 O 《敬亭山》... ↑63 ↓0
古人说...这山看着那山高...嘿嘿...真是这样的...站在此山却想着那山...想攀... 攀吧...一直攀下去...攀出个空间来... 空间的两端...既是 ... 未完
2013-12-24 07:19:20 O 《四合》2014醉寺贺岁盘... ↑66 ↓0
庄子说...“天地者,万物之父母也。合则成体,散则成始”... 四合...天地人己四面相合... 商周时就已使用四合这种形式...岐山凤雏的西周建筑遗址 ... 未完
2013-04-22 09:28:24 O 【原创】《茶禁》... ↑55 ↓0
夏商两代末君嗜酒无度...灭国... 西周时发布禁酒令《酒诰》...因而承置酒具的案具有了一个新的名字--《酒禁》... 《酒禁》由青铜铸造...也称《铜禁 ... 未完
2013-03-27 09:23:38 O 【原创】《圆灵水镜》... ↑71 ↓0
我们都读过... 宋玉的《风赋》...谢惠连的《雪赋》...还有谢庄的《月赋》... 《月赋》里有一句:“柔祇雪凝,圆灵水镜。”... 李善 :“柔祇 ... 未完
2012-12-24 07:29:53 O 《蹄风》.醉寺卅六式之蹄风石茶盘 ↑38 ↓0
2012.12.23推出... 《蹄风》... 多年前...去一个论坛玩...里面有一栏目...是作对联的... 一下子喜欢上了... 里面有好多高手 ... 未完
2012-12-13 07:10:14 O 《瓦》.醉寺卅六式之瓦石茶盘 ↑60 ↓0
俺这几天没偷懒... ... 秦砖汉瓦...庇护了我们几千年... 做一片瓦盘喝茶... 在阳光进屋的时候拍图...感受这瓦洒满阳光时的样子... . ... 未完
2012-12-06 08:23:47 O 《辟雍》.2013贺岁石茶盘 ↑75 ↓0
今年事多...一直没有兴趣茶盘创作... 到了年终...还是要做一个2013年的贺岁盘...对自己要一个交代... 终于...恍恍惚惚遇到了一块好料...切 ... 未完
2011-12-16 07:07:27 O 【原创】《菡萏》.醉寺2012贺岁石茶盘... ↑43 ↓0
弄过2011贺岁盘...2012不弄就好像人不在聊似的... 嘿... 这荷...这莲...一个长在泥里...一个长在心里... 泥里的常在眼前摇曳. ... 未完
3 页 首页 上页 下页 末页